PROCES APLIKACJI:

Zalecane nakładanie laminatu przy pomocy sprężonego powietrza, laminatorów lub wałków do podłoży akrylowych , pędzli

OPIS PRODUKTU:

Płynny laminat wodorozcieńczalny przeznaczony do zabezpieczania wydruków na szerokim spektrum podłoży, przed niekorzystnym działaniem promieni UV, wpływem warunków atmosferycznych jak i zanieczyszczeniami przemysłowymi niekorzystnie oddziałowującymi na nadruki.

PODŁOŻE:

Folie monomerowe, polimerowe, wylewane, banery, papiery, canvasy, reklamy pneumatyczne

WŁASNOŚCI:

 • Wysoka odporność na wodę po wyschnięciu
 • Bardzo dobra rozlewność na aplikowanych podłożach, tworzy cienką równo rozprowadzającą się elastyczną matową, satynową lub błyszczącą warstwę, z uniknięciem
 • efektu kurczenia się tzw. „skórki pomarańczowej”
 • Produkt nie jest reaktywny, dzięki czemu nie wchodzi w negatywne reakcje z wieloma podłożami i atramentami, zaleca się użytkownikowi wykonanie testu kompatybilności
 • Produkt wodorozcieńczalny nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka w warunkach jego prawidłowego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
 • Zgodny z obowiązującymi normami ekologicznymi
 • Wysoka wydajność na aplikowanych powierzchniach
 • Wysoka odporność na żółknięcie pod wpływem działania czynników atmosferycznych

INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Czas schnięcia wynosi około 25-30 minut w temperaturze 18 – 20 oC (w zależności od podłoża)
 • Czas schnięcia oraz odpowiednie podłoże są niezbędne aby laminat mógł stworzyć powłokę zabezpieczającą przed niekorzystnymi czynnikami, które mogą powodować pęknięcia lub wybrzuszenia
 • Całkowity czas polimeryzacji wynosi 72 godziny i po tym czasie produkt ma pełne własności zabezpieczające.
 • Laminat Digi-Coat Lam zwiększa odporność wydruków na promieniowanie UV w aplikacjach zewnętrznych oraz podkreśla walory kolorystyczne wydruków - Laminat Digi-Coat Lam jest produktem wodorozcieńczalnym i do korekty lepkości można użyć wody

MAGAZYNOWANIE:

Laminat Digi-Coat Lam powinien być przechowywany w temperaturze od + 5 do + 20o C w szczelnie, oryginalnie zamkniętych pojemnikach z dala od miejsc nasłonecznionych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Produkt może być magazynowany przez okres 6 miesięcy w nieotwieranym, oryginalnie zapakowanym opakowaniu.